اصول و فنون مذاکره
با جلب مشارکت آنان در فرآیند مذاکره سهمی از نتایج را به آنان اختصاص بدهید
آگوست 15, 2016
ترمینولوژی حقوق
تفسیر قانونی | تفسیر قضایی | تقسیم بتراضی | تمرد
آگوست 15, 2016
نمایش همه

تفریط | تفسیر حقوقدانان | تفسیر قانون

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

تفریط

(مدنی) تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف( ماده ۱۳۲-۴۹۰ ق.م) برای حفظ مال غیر لازم است( ماده ۹۵۲ ق.م).

تفسیر حقوقدانان

تفسیری است که دانشمندان حقوق در غیرمرحله قانونگذاری و مرحله رسیدگی بامور قضائی اظهار می نمایند. این تفسیر بطور غیرمستقیم در کارهای قضائی و قانونگذاری اثر می‏ گذارد.

تفسیر قانون

کشف مقصود قانونگذار از طریق بکار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی.

اساساً در دو مورد قانون را تفسیر می کنند: الف- مفهوم قانون روشن نباشد. ب- مفهوم قانون روشن است ولی در سعه و ضیق مدلول آن تردید باشد.

*گاهی به عنوان تفسیر قانون تغییر قانون داده می شود مانند مواردی که یک قانون بحسب اقتضاء مصالح زمان توجیه و تأویل میشود و نظر قانونگذار متروک می گردد. تفسیر قانون ممکن است از طریق قوه مقننه یا از طریق قوه قضائیه یا بتوسط علماء حقوق به عمل آید. اصطلاح بالا در فقه، معادل ندارد بطور تقریب قسمتی از هدف بالا را در مفهوم لفظ استنباط قرار می دهند. (رک. اجتهاد) ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!