اصول و فنون مذاکره
با مسأله رودرو شوید نه با افراد
اکتبر 2, 2016
ترمینولوژی حقوق
جنحه کوچک | چک وعده دار | حبس غیر قانونی | حبس مؤبد
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

جلب(ثالث) | جلسه خارج از نوبت | جلسه رسیدگی به دلایل | جلسه فوق العاده

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

جلب (ثالث)

دعوائی از دعاوی متفرع بر دعوی دیگر است که در آن هر یک از اصحاب دعوی در مراحل نخستین و پژوهش می توانند ثالث را جلب بدعوی کنند یعنی او را طلب کنند(ماده ۲۷۴ دادرسی مدنی) ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوی را خواهد داشت لذا جلب تقویتی غلط است(رک. جلب تقویتی) ثالثی که جلب میشود مجلوب و مجلوب ثالث نامیده شده است.

جلسه خارج از نوبت

(دادرسی مدنی) به جلسه ای اطلاق میشود که: اولاً- دادرسی مربوط بدعوی راجع به آن اختصاری باشد. زیرا نوبت اوقات دادرسی مربوط به این نوع دعاوی است.

ثانیاً به علتی از علل و اسباب قانونی تسریع در رسیدگی به عمل آید باینصورت که وقت زودتری (نسبت به نوبه) برای رسیدگی معین و براساس چنین وقتی جلسه داده شود(ماده ۱۴۵ دادرسی مدنی و غیره). اصطلاح جلسه فوق العاده معنی عام دارد که شامل مورد اصطلاح جلسه خارج از نوبت هم میشود (ماده ۲۴۸ دادرسی مدنی).

جلسه رسیدگی به دلایل

(دادرسی مدنی) جلسه ای که در آن دادگاه به دلائل طرفین دعوی رسیدگی کند مانند جلسه ای که برای استماع شهادت شهود و یا استکتاب تشکیل میشود(ماده ۳۷۲ دادرسی مدنی).

جلسه فوق العاده

(دادرسی مدنی) بهر یک از دو معنی ذیل اطلاق می شود:

الف – جلسه خارج از نوبت

ب- جلساتی که برای رسیدگی بدعاوی گاهی  بطور فوق العاده داده می شود چه علی الاصول باین دعاوی در جلسات دادگاه رسیدگی نمی شود(ماده ۲۴۸ دادرسی مدنی و غیره).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!