ترمینولوژی حقوق
جلب(ثالث) | جلسه خارج از نوبت | جلسه رسیدگی به دلایل | جلسه فوق العاده
اکتبر 2, 2016
ترمینولوژی حقوق
حجب | حجب نقصانی | حجر
اکتبر 2, 2016
نمایش همه

جنحه کوچک | چک وعده دار | حبس غیر قانونی | حبس مؤبد

ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

جنحه کوچک

(جزا) جنحه ای که مجازات آن حبس تأدیبی از یازده روز تا یکماه یا غرامت از ۲۰۱ ریال تا ۵۰۰ ریال است. (ماده دهم قانون جزا) هر جنحه غیر از این را جنحه بزرگ یا جنحه مهم می نامند(ماده نهم قانون جزا و ماده ۱۸۵ آئین دادرسی کیفری)

چک وعده دار

(تجارت)چکی که بموجب آن صادر کننده محال علیه چک دستور پرداخت وجه آنرا در رأس موعد معینی بدهد. (ماده پنج قانون چکهای بی محل مصوب ۱۳۳۷ منسوخ بقانون صدور چک ۱۳۴۴). وعده دار بودن چک، مانع صدق مفهوم چک بر آن نیست(ماده ۳۱۱ قانون تجارت) لذا صرف وعده دار بودن دلیل بی محل بودن چک نیست و تنها گواهی بانک بر عدم محل، مأخذ احراز بی محل بودن چک است. صدور اجرائیه بمأخذ قانون چک ۱۳۴۴برای چک وعده دار اشکال ندارد.

حبس غیر قانونی

(حقوق جزا) سلب آزادی و بازداشت محکوم بمنظور اجراء مجازات پس از حکم قطعی، حبس قانونی است. اگر محکوم برخلاف قانون زائد بر میزان مجازات بطور عمد نگهداشته شود یا نسبت به محکومی که مجازات حبس او مشمول مرور زمان گردیده یا عفو ویا اجراء شده مجازات حبس درباره او بطور عمد اعمال شود حبس غیر قانونی است.

حبس مؤبد

(مدنی- وقف) حبسی که مدت دائم برای آن معین شده باشد و در واقع قسمی از حق انتفاع است که مدت آن دائم است و آن مانند وقف است و مادام که عین باقی است از منافع آن بهره برده می شود(ماده سوم قانون اوقاف) بعضی عقیده دارند که حبس مقید به تأیید وقف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!