حقوق خانواده
آثار طلاق نسبت به اطفال
ژانویه 26, 2017
حقوق جزا و جرم شناسی
دیه و تعریف آن
ژانویه 26, 2017
نمایش همه

گذشت صاحب حق

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

  • قصاص حق شخصی است و دارنده آن می تواند جانی را به صورت مع العوض یا بلاعوض از قصاص عفو کند.
  • ولی دم می تواند از جانی بخواهد که مثلاً کلّیه خود را به وی داده تا از قصاص او گذشت کند، البته منوط به رضایت جانی.
  • قصاص اولاً و بالذات حق مجنی علیه است که با فوت او به ولی دم منتقل می شود.
  • هرگاه مجنی علیه بعد از وقوع جنایت مادون نفس بر وی، جانی را درحد همان جنایت عفو کند لکن بعد از مدتی بر اثر سرایت آن جنایت بمیرد، اولیاء دم حق قصاص نفس دارند؛ لکن در جنایت عمدی باید دیه جنایت سابق که مورد عفو قرار گرفته است را به جانی مسترد نمایند.
  • هرگاه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم حق مطالبه قصاص نفس ندارند؛ لکن هرگاه فردی قبل از تحمل صدمه، از خون خود بگذرد و نامبرده نیز مبادرت به قتل شخص اول نماید، بدلیل عدم وجود مقتضای ثبوت حق و گذشت از آن، چنان گذشتی فاقد اعتبار اعتبار حقوقی می باشد.
  • دیون مقتول را می توان از محل دیه پرداخت کرد.
  • در جنایت بر مرده هم همین حکم جاری است.
  • هرگاه شخصی پدر خود را به قتل برساند در حالی که او تنها وارث پدر بوده است در این حالت خود فرزند، قاتل است ولی دم محسوب نمی شود؛ بلکه مقام رهبری -حسب شرایط- ولی دم محسوب خواهد شد.
  • هرگاه تک فرزندی، پدر بزرگ خود را بکشد، سپس پدرش که در حین قتل، زنده بوده فوت کند، در این حالت قاتل به عنوان تنها فرزند خاندان، کلیه حقوق و اموال -من جمله حق قصاص- را از پدرش به ارث می برد. بنابراین در آنِ واحد حق قصاص له و علیه او جاری می باشد که در این حالت موجب سقوط قصاص نمی شود؛ زیرا به موجب ماده ۳۵۷، جانی، حق قصاص را به ارث نمی برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!