حقوق خانواده
تشریفات اجرای صیغه طلاق
ژانویه 26, 2017
حقوق خانواده
آثار طلاق نسبت به اطفال
ژانویه 26, 2017
نمایش همه

ثبت واقعه طلاق

حقوق خانواده

حقوق خانواده

پس از اینکه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. ثبت طلاق در دفترخانه از شرایط صحت طلاق نیست و بدون ثبت نیز طلاق صحیح و آثار آن بر آن مترتب می شود، لیکن ثبت طلاق از لحاظ اثبات و جنبه آمارگیری از تعداد وقوع طلاق در کشور اهمیت دارد.

در مورد ثبت طلاق هم اکنون در ماده ۴۹ قانون خانواده این مورد را دقیقاً پیش بینی نموده است. قانون گذار مقرر کرده است که اگر مردی بدون ثبت در دفتر رسمی به ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح اقدام نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرراست. طبق قانون جدید خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. چرا که ماده ۳۲ هم اجرای صیغه و ثبت آنرا منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی دانسته است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر پس از ابلاغ و در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!