سوال د رمورد شکایت کیفری از بیمه گذار

0
0

شخصی بیمه x دارد در حادثه ای 99 درصد، رای به نقص عضویت وی دادند و مبلغ 132 میلیون برایش دیه بریدند…ولی میزان غرامتی که به ایشان تعلق گرفته 41 میلیون شده است. آیا میتواند از بیمه x شکایت کیفری کند؟

0
0

در این مورد به سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایت بیمه گذاران در سایت بیمه مرکزی مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت