سوال در مورد گرفتن وام از بانک بدون رضایت وراث

0
0

آیا می توان با سند منزل شخص متوفی بدون رضایت وراث از بانک وام گرفت؟

0
0

خیر؛  این امکان برای شما وجود ندارد، مگر اینکه از جانب همه وراث وکالت داشته باشید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت