سوال در مورد چک فاقد امضاء

0
0

آيا برای چكی كه فاقد امضاء می باشد، گواهی عدم پرداخت صادر می شود ؟

0
0

خیر؛ زیرا که چک فاقد امضاء، فاقد مهمترین رکن است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!