سوال در مورد رسیدگی مالیاتی پیمانکاران خارجی

0
0

با در نظر گرفتن عدم وجود کادر متخصص و حد نصاب هزینه های قابل قبول برای پیمانکاران خارجی، رسیدگی مالیاتی آنها چگونه می بایست انجام شود آیا اعمال نرخ 12% قانونی است؟

0
0

این موضوع در چهارچوب مواد 106 و 107 قانون راجع به مالیات های مستقیم به تفصیل بیان گردیده شده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت