سوال در مورد پیش پرداخت پیمانکار

0
0

آیا از پیش پرداخت به پیمانکاران می بایست مالیات کسر نمود؟

0
0

بله، پیش پرداخت در چهارچوب قانون مرتبط مشمول کسر مالیات است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت