سوال در مورد پرینت پیامک

0
0

چه کسانی و در چه شرایطی امکان پرینت پیامک افراد را دارند؟

0
0

صرفاً کسانی خط اعتباری به نام آنها باشد حق دریافت پرینت پیامک را دارند. امکان دریافت پرینت از سوی دیگران صرفاً در شرایطی که دادگاه این دستور بدهد وجود دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت