سوال در مورد پرداخت نفقه در دوره نامزدی

0
0

آیا در دوران نامزدی می توان تقاضای نفقه کرد؟

0
0

همین که نکاح به طور صحت واقع شد، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر از جمله تکلیف پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه برقرار می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت