سوال در مورد واگذاری مالکیت مغازه

0
0

آیا واگذاری مالکیت مغازه با شرط استیفای منافع آتی ناشی از ایجاد بنای جدید به نفع واگذار کننده امکان پذیراست؟

0
0

بله؛ شرط مذکور در مبایعه‌نامه منعقده فی‌مابین به عنوان یک شرط صحیح قلمداد می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت