سوال در مورد ناتوانایی در پرداخت دیه

0
0

اگر شخص نتواند از لحاظ مالی دیه شاکی را بپردازد چه روندی در انتظارش است؟

0
0

در صورت عدم توانایی در پرداخت دیه می توان در پایان مهلت پرداخت دیه نزد دادگاه دادخواست اعسار از پرداخت دیه  داد. که در صورت پذیرش اعسار بنا به تصمیم دادگاه پرداخت دیه قسطی می شود. در صورت عدم پذیرش اعسار از پرداخت دیه، بدهکار تا زمان پرداخت دیه در بازداشت خواهد بود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!