سوال در مورد منع انتقال سند

0
0

اينجانب ملکي را به صورت وکالتی محضری در دفتر خانه در سال 89خريداري نموده ام.  اين ملک سه دست خريد و فروش شده و دست چهارم بنده ميباشم. در حال حاضر اقساط وام تمام شده و امسال زمان صدور سند فرارسيده و مسکن و شهرسازی گفته ما سند را بنام اولين خريدار ميزنيم و اون بايد به نام اخرين خريدار ( قولنامه محضري) بزنه. جديداً متوجه شديم که ملک را به صورت قولنامه اي در بنگاه به يک نفر ديگه فروخته و حاضر به انتقال سند هم نيست. در حال حاضر ما بايد دستور موقت منع انتقال سند بگيريم؟ اين پروسه چقدر هزينه و زمان دارد؟ قيمت ملک هنگام خرید 18میلیون توامن بوده و در حال حاضر 80ميليون تومان است.

0
0

بله؛ می توانید هم درخواست صدور دستور موقت منع انتقال اسناد را از دادگاه نموده و هم موضوع را هم از جنبه کیفری با عنوان انتقال مال غیر پیگیری نمایید. زمان رسیدگی بستگی به حجم پرونده هایی هست که در دادگاه در مرحله رسیدگی است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت