سوال در مورد ممانعت اشتغال زن

0
0

آیا‌شوهر‌میتواند‌ برای ‌دوام ‌زندگی ‌زناشویی ‌مانع ‌کار‌کردن ‌زن ‌شود؟

0
0

بله، در صورتی که شغل مزبور با مصالح و شئون خانوادگی مغایر باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!