سوال در مورد مصادره اموال فرد بدهکار

0
0

براي مصادره اموال فرد بدهکار در چک برگشتي از کجا ميتوان فهميد که آن فرد ملک يا زمينی دارد و چطور ميشود آنرا مصادره کرد؟

0
0

در این مورد می توان از دادگاه صدور قرار تامین خواسته را مطالبه نمود تا اموال ایشان به میزان خواسته توقیف گردد.  دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. در صورت عدم دسترسی به اموال مامور اجرای حکم می تواند از نهادهای مرتبط مانند شهرداری در مورد اموال خوانده استعلام نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت