سوال در مورد محاسبه مالیات در پیمانکاری بلندمدت

0
0

در پیمانکاری های بلندمدت طبق استانداردهای حسابداری درآمد در هرسال مالي شناسايی می‌گردد، از نظر مالیاتی چگونه باید عمل نمود؟

0
0

در این مورد پس از کسر معافیت های مقرر مالیات بر مبنای نرخ 25 درصد اخذ می گردد. این میزان بر حسب پیشرفت کار متغیر است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت