سوال در مورد قرارداد کار

0
0

کسی که سه ماه بدون قرارداد در شرکتی کار کند آیا حکم کارگر دائم می گیرد ؟

0
0

رضایت یا عدم رضایت پرسنل در امر اخراجی یا تعدیل نیرو تاثیری در تصمیم کارفرما نداشته و در قانون کار چنین چیزی وجود ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت