سوال در مورد قرارداد اجاره

0
0

با سلام من در یک مغازه مستاجر هستم صاحب مغازه ملک خود را به شخص دیگری فروخته است و من هنوز دو سال از قراردادم مانده است. تکلیف چیست؟ آیا باید بلند شوم یا با مالک جدید قرارداد جدید منعقد کنم؟

0
0

این مورد هیچگونه تاثیر بر ماهیت اجاره نداشته و مالک جدید مکلف است که مفاد قرارداد اجاره را رعایت کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت