سوال در مورد قانون 18 کیفری انحصار وراثت

0
0

در مورد قانون 18 کیفری در رابطه با انحصار وراثت رای قطعی قابل پیگیری است؟

0
0

خیر قابل تجدیدنظر نیست؛ اما قابل فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور قابل پیگیری است. فرجام خواهی با تقدیم دادخواست فرجامی نزد دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت