سوال در مورد قانون 18 کیفری انحصار وراثت

0
0

در مورد قانون 18 کیفری در رابطه با انحصار وراثت رای قطعی قابل پیگیری است؟

0
0

خیر قابل تجدیدنظر نیست؛ اما قابل فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور قابل پیگیری است. فرجام خواهی با تقدیم دادخواست فرجامی نزد دادگاه صادرکننده رای به عمل می آید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!