سوال در مورد قانون چند متنی و تک متنی

0
0

قانون چند متنی و تک متنی چیه؟

0
0

قانون تک متنی:

چنانچه سند قانون اساسی صرفاً از یک متن تشکیل شده باشد این قانون اساسی را قانون اساسی تک متنی گویند مانند قانون اساسی ایران اگر قانون اساسی مشتمل بر یک سند باشد به عنوان قانون اساسی یک متنی است.

قانون اساسی چند متنی:

چنانچه سند قانون اساسی یک کشور از حداقل دو متن مجزا تشکیل یافته باشد این قانون اساسی را قانون اساسی چند متنی گویند. مانند قانون اساسی مشروطیت که از یک متن اصلی دارای 51 اصل و یک متن متمم دارای 106 اصل تشکیل یافته بود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت