سوال در مورد عیب در معامله

0
0

بنده ساختمانی را به یک پیمانکار دادم و ایشان در کار از مصالح نامرغوب استفاده نمود و درضمن پول بیشتری هم از من مطالبه می نمایید، بنده چگونه می توانم عمل نماییم؟

0
0

در این مورد می توانید در صورت اثبات نزد دادگاه به استناد خیار عیب معامله را فسخ کرده و ثمن معامله را مسترد دارید و یا اینکه معامله را فسخ نکرده و در عوض خسارت وارده را از طرف معامله مطالبه نمایید. تصمیم گیری در این مورد با دادگاه است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت