سوال در مورد عضویت در هئیت مدیره

0
0

آیا کارمندان دولت (قراردادی) می توانند عضو هیات مدیره یک سازمان مردم نهاد باشند؟ آیا یک نفر می تواند عضو هیات موسس یک (سازمان مردم نهاد یا سمن) باشد و همزمان عضو هیات مدیره یک سمن دیگر باشد؟

0
0

بله؛ عضویت آنها در هیات مدیره سازمان های غیرانتفاعی منعی ندارد. بله این امکان وجود دارد مگر اینکه در اساسنامه شرکت منع شده باشد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!