سوال در مورد عدم پرداخت نفقه

0
0

اگر شوهر درست نفقه  ندهد، چه باید کرد؟

0
0

در این مورد می توانید نزد دادسرای محل شکایت کنید. قاضی با توجه به اوضاع مالی شوهر نفقه متناسب برای زن تعیین کرده و شوهر موظف به پرداخت هست. در صورت عدم پرداخت به مجازات قانونی حبس محکوم می شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت