سوال در مورد عدم پرداخت حق شارژ توسط مستاجر

0
0

یکی از ساکنین ساختمان حق شارژ را پرداخت نمیکند از کجا باید اقدام کنم ؟

0
0

در ابتدا مدیر و یا هیات مدیران اظهارنامه ای را تنظیم و از طریق واحدهای قضایی برای طرف مقابل ابلاغ می کنند. چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی پرداخت نشود در این صورت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند از ارائه امکانات مانند برق، گاز و غیره به او خودداری كنند و در صورتی که ساکن مزبور همچنان از پرداخت سهم خود خودداری کند اداره ثبت محل به تقاضای مدیر یا هیات مدیران می تواند اجراییه صادر کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!