سوال در مورد عدم تمکین زن

-1
0

آیا پس از محرز شدن عدم تمکین زن از سوی زوج توسط شورای حل اختلاف، آیا شورای حل اختلاف می تواند حکم الزام به تمکین صادر کند؟

0
0

شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوی تمکین را ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت