سوال در مورد طلب مهریه از والدین همسر

0
0

آیا زن بیوه میتواند از والدین شوهرش طلب مهریه کند؟

0
0

خیر، مهریه صرفاً از اموال شوهر قابل پرداخت است. در این مورد وراث متوفی موظف هستند که در ابتدا از اموال شوهر  مهریه زن بیوه را پرداخت کنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت