سوال در مورد ضمانت وام بانکی

0
0

بنده در سال 92ضامن وام فردی شده ام که پس از گذشت سه سال مدت قرارداد بانک از اقساط باقیمانده آیا این قرارداد هنوز به قوت خود باقیست و بانک میتواند الان پس از گذشت سه سال از انقضای قرارداد اقساط را از من مطالبه نماید؟

0
0

ضمانت بانک خصوصی و دولتی محدود به مفاد قرارداد با مشتری است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت