سوال در مورد سفته

0
0

اگر برای ضمانت اگه سفته بگیریم، معتبر است و اینکه آیا قابلیت پیگیری دارد؟

0
0

بله، دارنده سفته می تواند با این ادعا که مورد ضمانت انجام نشده است برای وصول آن اقدام نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت