سوال در مورد رهن ملک در بانک

0
0

ملکی 5دونگ و 1دونگ مالکیت دارد. فردی که 5دونگ دارد، میخواهد وام بگیرد، اون 1دونگ میرود در رهن بانک حال چه اقدامی باید انجام گیرد؟

0
0

در این مورد اجازه شریک که مالک ۱ دانگ هست برای به تصرف دادن مال مشاع نزد بانک به عنوان رهن لازم است‌.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت