سوال در مورد رد نکردن بیمه توسط کارفرما

0
0

بیمه کارگری که 16سال کار کرده و کارفرما بیمه اش را رد نکرده بعد از محکوم شدن کارفرما چقدر میشود؟

0
0

کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نماید. این مورد مانع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی نبوده و سازمان در مورد تاخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما در مقابل کارگر مسئولیت دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت