سوال در مورد دیه دندان

0
0

هزینه دیه یک دندان کامل چقدر است؟ یک دندان بطور کامل از بین برود چقدر می باشد؟

0
0

ابتدا فردی که میخواهد دیه را محاسبه و مطالبه کند باید شکایت خود را مطرح نماید، سپس میزان دیه را دادگاه بر اساس گواهی پزشکی قانونی تعیین خواهد کرد. بطورکلی دیه هر کدام از دندان های جلو 1/20 دیه کامل  و دیه هر کدام از دندان های عقب 1/40 دیه کامل  است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت