سوال در مورد دریافت مهریه و نفقه در دوران نامزدی

0
0

آيا در دوران نامزدی مهريه و نفقه به زوجه تعلق می گيرد؟

0
0

در دوره عقد و یا همان نامزدی زوجه می تواند تمام مهریه خود را مطالبه نماید. چنانچه نزدیکی صورت نگرفته باشد در این صورت مهریه وی نصف می شود. همچنین در این دوره مرد مکلف به پرداخت نفقه است و زن مکلف به تمکین عام و خاص از مرد است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت