سوال در مورد دریافت مهریه

0
0

خانمی برای دریافت مهریه اش به دادگاه مراجعه کرده و قاضی گفته باید یه ضامن معتبر با شغل دولتی که فیش حقوقی کارگزینی دارد، برای دریافت مهریه بیاوری. آیا برای دریافت مهریه به ضامن نیازه؟ و چرا؟

0
0

پرداخت مهريه مطلقاً بر عهده‏ ى شوهر است. حال چنانچه شخصی ضامن مهريه شود، در این صورت چنانچه شوهر نتواند مهریه را پرداخت کند در این صورت پرداخت مهریه بر عهده ضامن است.

0
0

مهریه جزء حقوق ممتازه است. لذا در صورت مطالبه زوجه بایستی ابتدا مهریه زوجه پرداخت شود. سپس چنانچه مالی از اموال متوفی باقی مانده باشد بین وراث تقسیم می شود.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!