سوال در مورد درخواست سند زمین کشاورزی

0
0

زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی می‌باشد آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟

0
0

بله؛ می توانند درخواست سند کنند در صورتی که  گواهی انحصار وراثت و یا رونوشت آن مشتمل بر تعیین سهم را به اداره ثبت ارائه دهند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت