سوال در مورد درخواست الزام به تمکین

0
0

زوجه بدون اجازه، منزل را ترک و به زادگاهش که محل عقد بوده نزد مادرش رفته؛ آيا برای دادن دادخواست الزام به تمکين می بايست محل اقامت (فعلی ايشان) طرح دعوی نمايد يا در محل سکونت زوج ؟

0
0

طبق ماده 12 قانون جدید حمایت خانواده، برای دادخواست الزام به تمکین می توان از دادگاه محل زندگی مشترک و یا دادگاه محل اقامت فعلی همسر اقدام کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت