سوال در مورد دادن حق وکالت

0
0

آیا مدیران عامل شرکت های خصوصی برای پیگیری پرونده های خود به عنوان شاکی در دادسرا می توانند فردی را به عنوان نماینده تام اختیار خود جهت شرکت در جلسات معرفی نمایند؟

0
0

شرکت های خصوصی حق معرفی نماینده حقوقی در این رابطه را ندارند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت