سوال در مورد دادخواست الزام به تنظیم سند

0
0

خودرویی را از همکارم خریداری نموده ام، ولی ایشان نسبت به تنظیم سند اقدام نمی کند و بنده احتیاج مبرم به پول خودرو دارم در حال حاضر دادخواست الزام به تنظیم سند داده ام، اگر ایشان محکوم شوند می توانم از ایشان شکایت کیفری و ادعای ضرر و زیان و اذیتی که کرده است را بکنم؟

0
0

خیر؛ صرفاً از جنبه حقوقی می توان شکایت کرده و ضرر و زیان بابت تأخیر را مطالبه کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت