سوال در مورد خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

0
0

شخصی در مقابل دیگری تعهد می کند که خانه ای را مطابق نقشه ظرف یک سال برای او بسازد پس ازگذشت 11ماه و 24 روز از انقضای تاریخ عقد شخص متعهد هیچگونه اقدامی را برای شروع به ساخت ساختمان انجام نمی دهد، متعهد له که می داند برای ساختن بنا 6 ماه لازم است، آیا این شخص می تواند برای اخذ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اقامه دعوی نماید؟

0
0

بله، پس از انقضای مدت مزبور می توانند خسارت وارده به خود را نزد دادگاه مطالبه کنند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت