سوال در مورد حکم تخلیه واحد مسکونی

0
0

برای یه واحد مسکونی برای امروز حکم تخلیه آمده است. صاحب ملک هم تهران نیست؛ و هیچکس نیست این وسایل رو صورت جلسه کند. چیکار میشود انجام داد؟

0
0

در این صورت عضو اجرای حکم تخلیه که از ماموران قضایی و یا انتظامی محل است خود وسایل رو صورتجلسه کرده و به یک شخص به عنوان امین تحویل می دهد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت