سوال در مورد حق مسکن زن

0
0

به دلیل دخالت های بیجای مادرشوهر زنم میخواهد از دادگاه حق مسکن بگیرد، من چیکار باید بکنم؟

0
0

زن باید در منزلی که شوهر تعیین کرده سکونت کند؛ اما چنانچه این مسکن با وضعیت زن متناسب و متعارف نباشد و یا این مسکن  خطر جانی یا مالی یا حیثیتی برای زن داشته باشد زن می تواند و یا حق دارد تقاضای مسکن مستقل کند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت