سوال در مورد حق فسخ نکاح برای مرد

0
0

بعد از وقوع نکاح کاشف به عمل می آید که زن باکره نبوده است، آیا برای مرد حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟

0
0

بله، در این صورت برای شوهر حق فسخ ایجاد می شود. اما اعمال این حق فسخ فوری است در صورت عدم اقدام فوری برای فسخ حق فسخ از بین می رود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت