سوال در مورد حدود اختیار مدیر عامل

0
0

آیا مدیر عامل میتواند کلیه اختیاراتی که هیات مدیره به ایشان واگذار کرده به غیر واگذار نماید؟ آیا این شخص که وکالت پیدا میکند میتواند کاری انجام دهد؟  ماده مستند یا رای وحدت رویه وجود دارد؟

0
0

خیر، مدیرعامل چنین حق مطلق ندارد مگر در حدود قانون، اساسنامه و اختیاراتی که هیات مدیره بدان اعطا نموده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت

پرسش و پاسخ حقوقی - گروه میزان

خدمات گروه طلوع (tmrg)

انجام تمامی امور حقوقی شرکت ها و کسب و کارها

خدمات گروه کلید (ksykg)

اپلیکیشن میزانپ - جستجوی مکانی دفاتر حقوقی

کتاب همانند یک پرنس و پرنسس باشیم!