سوال در مورد تقسیم ارث

0
0

خانمی فوت کرده و دارای تنها یک پسر و دو برادرزاده(دو دختر )می‌باشد و ترکه متوفی مقداری زمین است حال این ارث چگونه تقسیم می‌شود؟

0
0

در این صورت تمام اموال متوفی به تنها فرزند پسر تعلق می گیرد و برادر زاده ها هیچگونه ارث نمی برند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت