سوال در مورد تعلیق رای پرداخت مهریه

0
0

آيا مرد می تواند تا زمان رأی دادگاه، اعسار از پرداخت مهريه درخواست تعليق رأی پرداخت مهريه را کند تا اعمال ماده 2 (نحوه اجرای محکوميت های مالی) شامل آن نشود؟

0
0

خیر، این امکان وجود ندارد. پرداخت مهریه تا 110 سکه ممکن است تحت شرایطی مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. و بیش از آن صرفاً منوط به اثبات ملائت زوج در پرداخت آن است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت