سوال در مورد تعلق نصف اموال به زوجه هنگام طلاق

0
0

سلام در چه صورتی در هنگام طلاق زوج باید نصف مال خود را بدهد و این شامل چه اموالی می شود ؟

0
0

این مورد در سند ازدواج به عنوان شرط درج شده باشد. چنانچه زوج آن را تصدیق نموده باشد مکلف است تا در صورت درخواست زوجه،  نصف دارایی  موجود خود  که در دوران زناشویی  با او تحصیل نموده است را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید. این نوع از دارایی شامل مستثنیات دین نمی شود. و همچنین این نوع از دارایی اموالی را شامل می شود  که پس از کسر بدهکاری های مرد اعم از مهریه باقی می ماند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت