سوال در مورد تخلیه پیش از موعد مستاجر

0
0

مستاجری داریم که میخواهد زودتر از موعد مقرر منزل را تخلیه نماید. آیا ایشان میتواند تقاضای پول پیش خود را بنماید؟

0
0

مستاجر حق فسخ زودتر از موعد و نیز تقاضای پول پیش را ندارد مگر اینکه در قرارداد ذکر شده باشد که چنین حقی را دارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت