سوال در مورد بیمه بیکاری

0
0

شخصی دو سال پیش از کار بیرون آمده(قراردادش با آن شرکت تموم شده است) الان برای بیمه بیکاری میتواند اقدام نماید؟

0
0

با توجه به توضیحات ذیل این امکان وجود ندارد. بیمه شدگان بیکار در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند:

1- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.

 2- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی مراجعه کرده و آمادگی  اشتغال به کار خود را اعلام نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت