سوال در مورد بذل مهریه

0
0

آیا امکان بذل مهریه قبل از انعقاد عقد نکاح وجود دارد؟

0
0

خیر، این امکان صرفاً بعد از عقد نکاح بوجود می آید. زیرا که قبل از عقد نکاح هنوز مهریه به زن تعلق نگرفته است که زن آن را بذل نماید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت